Urios

Case study

Urios

Urios is ontwikkeld in C# .Net en communiceert middels APIs met vele andere systemen waaronder boekhoudpakketten zoals Yuki en Twinfield. Het team voor Urios bestaat uit vier parttime C# .Net ontwikkelaars, een parttime ASP .Net ontwikkelaar voor de web-app en twee testers. Dit team vervult de gehele levensloopcyclus van het ontwikkelen tot het testen en opleveren van de nieuwe functionaliteiten voor Urios.

De ontwikkeling van productsoftware vraagt een hele andere aanpak dan maatwerksoftware. Zo moet er altijd een goede afweging gemaakt worden welke wensen van de vele verschillende gebruikers wel of niet worden geïmplementeerd. Dit gebeurd in goed overleg met het management van Urios. Belangrijk voor Urios en voor Lev IT is hierbij is om ervoor te zorgen dat nieuwe of aangepaste functionaliteit de andere gebruikers niet in de weg zit. Bovendien moet het programma werken in vele verschillende omgevingen. Onze eigen processen zijn zo ingericht dat de kwaliteit van het geleverde werk goed wordt bewaakt. Er wordt gezorgd voor goede code reviews, er wordt door verschillende testers getest en uiteindelijk wordt de nieuwe versie eerst aan enkele gebruikers verstrekt die door Urios zijn aangewezen. Wanneer blijkt dat de nieuwe opgeleverde versie stabiel is, wordt deze definitief beschikbaar gemaakt.

ONZE TARIEVEN

Maatwerk software hoeft niet duur te zijn.

Oekraïne staat bekend om haar goed opgeleide bevolking. Door gebruik te maken van ontwikkelaars uit Oekraïne kunnen wij u aantrekkelijke tarieven rekenen. Voor PHP ontwikkelaars en Wordpress specialisten rekenen wij u slechts 30 euro per uur. iOS en Android ontwikkelaars voor mobiele apps, voor slechts 45 euro per uur. Bel of e-mail ons om uw wensen door te nemen.